Bild
Illustration till avhandlingen Odla fiska rätt
Foto: Adam Bokblad
Länkstig

Att odla fisk rätt - om lagstiftningen för svenskt vattenbruk

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Hur vill vi att vårt svenska vattenbruk ska se ut i framtiden och mot vilket vattenbruk styr vi med nuvarande lagstiftning? Det har under många år funnits uttalade mål om att den svenska vattenbruksproduktionen ska öka kraftigt och bli en bärande del i den svenska livsmedelsproduktionen. Hittills har målen inte omvandlas till verklighet, bland annat till följd av en krånglig och till viss del kontraproduktiv lagstiftning. I detta Sea and Society Talk delar Jonas Kyrönviita med sig av sina slutsatser från sin färska avhandling Odla fisk rätt.

Webinar
Datum
7 nov 2022
Tid
12:05 - 13:00
Plats
Zoom webinar

Medverkande
Jonas Kyrönviita, doktor i offentlig rätt, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Arrangör
Centrum för hav och samhälle

Om föreläsaren

Bild
Jonas Kyrönviita.
Jonas Kyrönviita.

Jonas Kyrönviita disputerade i september i år med avhandlingen Odla fisk rätt - en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk. Han är anställd som universitetsadjunkt inom offentlig rätt på Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han är också aktiv inom Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (Swemarc) vid Göteborgs universitet.

Om Sea and Society talks

Sea and Society Talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen.