Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Att arbeta globalt med hållbar utveckling

Forskning
Utbildning & lärande

Webinaret tar upp pendelrörelsen mellan lokalt arbete, till exempel inom kurser vid Göteborgs universitet och projekt i Sverige kring hållbarhet i förskolan, och globalt arbete med hållbar utveckling i förskolan inom ramen för bland annat OMEP och UNESCO.

Webinar
Datum
14 dec 2021
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online via Zoom.
Ytterligare information
Länk till webinaret i
Zoom

Medverkande
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet och Ingrid Engdahl, tidigare Stockholms universitet
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Seminariet beskriver pendelrörelsen mellan lokalt arbete, t ex inom kurser vid GU och projekt i Sverige kring hållbarhet i förskolan, och globalt arbete inom ramen för OMEP:s världsprojekt Early Childhood Education for Sustainable Development samt inom UNESCO:s program för utbildning för hållbar utveckling och 2021 års satsning på Strategic Partnership for Early Childhood Care and Education kopplat till FN:s globala mål, särskilt mål 4.2 och 4.7 om förskola för alla barn, globalt medborgarskap och hållbar utveckling. Vi presenterar ett Erasmusprogram för utbildning av förskollärare, en strategisk skala för förskolans arbete för hållbarhet samt arbetet med att få till stånd en FN-dekad för förskolebarn och förskola.

Seminariet arrangeras av Kollegiet för didaktik och barns lärande och är öppet för alla intresserade. Ingen anmälan krävs.