Bild
Barn leker på en gräsmatta
Foto: Artem Kniaz
Länkstig

Återträff/nätverksbyggande - Leda elevhälsa

Utbildning & lärande

Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet bjuder in till två träffar för att bygga nätverk inom området leda elevhälsa. Första träffen är den 11-12 oktober 2022 och den andra är den 25-26 april 2023. Träffarna vänder sig till dig som har läst Fortbildning för rektorer – leda elevhälsa eller har läst Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet och som arbetar för en hälsofrämjande skolutveckling. Träffen genomförs på Hotel Riverton i Göteborg.

Konferens
Datum
25 apr 2023
26 apr 2023
Tid
11:30 - 20:00
08:30 - 13:00
Antal platser
Begränsat

Bra att veta
Återträffarna bygger på att du medverkar vid både tillfällena och du anmäler dig via länken till både höst- och vårträff.

Träffarna är kostnadsfria.
Anmälan är stängd.

Att leda elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling – möjligheter och utmaningar som rektor

Vilken professionell utveckling kan stödja dig som ledare för elevhälsa. Hur omsätts kunskap, kompetens och erfarenheter i praktiskt ledningsarbete? Under alumnträffarna kommer vi genom presentationer och samtal skapa förutsättningar för reflektion och erfarenhetsutbyte inom detta tema. Träffen ger även möjlighet till nätverkande med nya och tidigare kurskollegor.

Som en förberedelse inför träffarna och för att främja kreativa samtal deltagare emellan ber vi dig reflektera över din egen professionella roll som ledare för elevhälsa.

Vilken kompetens och erfarenhet har du utvecklat under de år som ledare för elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling?

Program 11 oktober

11:30 Registreringen öppnar
12:10 Lunch
13:00 Rektorsutbildningen hälsar välkomna och startar upp konferensen
14:00 Ann-Louise Ljungblad, lektor Göteborgs universitet
Strävan mot en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa
15:00 Fika
15:30-
17:00
Dialogsamtal - Strävan mot en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa
18:30 Middag

Program 12 oktober

8:30 Rektorsutbildningen startar upp dagen
8:45 Elisabeth Graci, Organisationspsykolog och specialist i ledarskapets psykologi
Att leda professionellas lärande för en hälsofrämjande skolutveckling
10:00 Fika
10:30 Dialogsamtal - Att leda professionellas lärande för en hälsofrämjande skolutveckling
11:30 Rektorsprogrammet avslutar
12:00 Gemensam lunch

Vårens träff

Program 25 april 2023

11:30 Registreringen öppnar
12:20 Lunch
13:00 Rektorsutbildningen hälsar välkomna och startar upp konferensen
13:30 Pia Skott, lektor & utbildningschef rektorsutbildningen, Stockholms universitet
Att leda elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling – möjligheter och utmaningar som rektor
15:00 Fika
15:30-
17:00
Dialogsamtal - vilka blir dina ledarhandlingar i den verksamhet som du leder? Vilket behov av stöd behöver rektor för att leda elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling?
18:30 Middag

Program 26 april

8:30 Rektorsutbildningen startar upp dagen
8:45 Dialoger utifrån gårdagens arbete kring leda elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling
10:00 Fika
10:30 Dialogsamtal om hur vi tillsammans arbetar vidare i gruppen för att skapa en arena för kunskapsutbyte och erfarenheter kring att leda elevhälsa och hälsofrämjande
11:30 Rektorsprogrammet avslutar
12:00 Gemensam lunch

Vid frågor om programmet kontakta Annica Nyman Alm, alumn- och samverkansansvarig, annica.nyman-alm@gu.se

Om du har frågor om anmälan, kontakta ulrica.lilja@gu.se