Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arbete och arbetsmiljö i äldreomsorgen

Forskning

Corona-pandemin har satt ljuset på den svenska äldreomsorgen och dess arbetsvillkor. Debatten i spåren av pandemin har handlat om de äldres säkerhet och inflytande, och om de anställdas dåliga arbetsvillkor, bristfälliga möjligheter till kompetensutveckling och otrygga anställningsförhållanden. Centrum för forskning om arbete och sysselsättning bjuder in till ett öppet seminarium på temat.

Seminarium
Datum
27 okt 2020
Tid
13:00 - 14:45
Plats
Online
Sista anmälningsdag
26 oktober 2020

Arrangör
Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Center (WE)
Anmälan är stängd.

Sedan tidigare har forskningen pekat på ett antal viktiga faktorer för att höja kvaliteten på både äldreomsorgen och arbetsmiljön. Sådana faktorer är, förutom ökade resurser, brukarmedverkan, ett fungerande verksamhetsnära ledarskap, en breddad rekrytering (i en bransch där det jobbar få män), samt ökad anställningstrygghet och möjlighet till kompetensutveckling.

Medverkande

På detta seminarium deltar tre forskare med stor kunskap och forskningserfarenhet inom området:

  • Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Palle Storm, filosofie doktor i socialt arbete, Stockholms universitet
  • Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete, Stockholms universitet

Program

13:00 - 13:10 Välkomna!
Maria Norbäck, WE föreståndare

13:10 - 13:35 Arbetsförhållanden i den nordiska äldreomsorgen - skilda villkor, skilda förutsättningar att möta en pandemi?
Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete, Stockholms Universitet

13:35 - 14:00 De verksamhetsnära chefernas arbete och förutsättningar att integrera värden av säkerhet och inflytande för brukare och medarbetare
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

14:00 - 14:10 Paus

14:10 - 14:35 Betydelser av omsorgspersonalens kön och hudfärg i äldreboendets vardag: en fråga om arbetsvillkor och arbetsmiljö?
Palle Storm, filosofie doktor i socialt arbete, Stockholms Universitet

14:35 - 14:45 Avslutning

Läs mer om Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)