Länkstig

Aquaculture Europe 2020

Naturvetenskap & IT

Aquaculture Europe 2020 kommer att hållas virtuellt.

Konferens
Datum
12 apr 2021 - 15 apr 2021
Plats
Virtuellt
Ytterligare information
Aquaculture Europe
2020

Arrangör
Aquaculture Europe

Konferensen kommer att samla intressenter från många olika discipliner för att diskutera och debattera korsande frågor, som nya cirkulära ekonomier, livslång hälsa och miljömässig hållbar produktion.