Länkstig

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elevers och lärares perspektiv

Naturvetenskap & IT

Anita Grigic Magnusson disputerar i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Disputation
Datum
2 dec 2022
Tid
13:00 - 15:30
Plats
Torg Grön, Hus Patricia, Institutionen för tillämpad IT, Forskningsgången 6, Campus Lindholmen, Göteborg - och via Zoom
Ytterligare information
Länk till Zoom, Passcode: 659299

Bra att veta
Disputationen kommer att hållas på svenska och äger rum 13:00 - ca 15:30.
Arrangör
Institutionen för tillämpad IT

Om avhandlingen:

I det digitaliserade samhället där tillgången till och användningen av internet blivit en grundbult, är det ingen överdrift att påstå att mobiltelefonen revolutionerat världen. Medan mobilen redan är integrerad i både vardagsliv och på arbetsplatser, ifrågasätts användningen av mobiler i skolan.

På ett övergripande plan problematiserar avhandlingen skolans digitalisering och dess konsekvenser för både elevers och lärares skolvardag. Syftet är att fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet.

Avhandlingen utforskar a) elevers resonemang och diskussioner om bådeanvändningen av mobiler i sina klassrum och policys och regler för denna användning, b) lärares implementering av ett mobiltelefonförbud i klassrummet.

Resultatet visar att i en digitaliserad skola där digitala verktyg är en nödvändig komponent i både lärares och elevers skolvardag, blir det inte lätt att förbjuda en teknologi som redan är helt integrerad i samhället och i lärares och elevers övriga dagliga liv. Mobiltelefonerna har de facto blivit en del av skolans infrastruktur för lärande. Därtill är Bring Your Own Device-konceptet i själva verket en del av de redan etablerade sociala, tekniska och institutionella aktiviteter som möjliggör lärares och elevers skolpraktik.

Fakultetsopponent:

Professor Fritjof Sahlström, Department of Education, University of Helsinki, Finland

Betygsnämnd:

  • Professor Christina Olin-Scheller, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstad universitet
  • Doccent Annika Bergviken Rensfeldt, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet
  • Professor emeritus Per-Olof Thång, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet


Länk till fulltextversion av avhandlingen