Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Nykvist Thorsson: När andra ser. Gravmonument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

.

Disputation
Datum
11 jun 2021
Tid
Hela dagen
Plats
Sal J330, Humanisten, Renströmsgatan 6

Arrangör
Institutionen för historiska studier

Ämne: Arkeologi

Betygsnämnd:
Docent Marte Spangen, UIT Norges Arktiske Universitet
Docent Liisa Seppänen, University of Turku
Docent Peter Carelli, Arkeologerna Statens Historiska Museer (SHM)

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden är:
Professor em. Elisabeth Arwill-Nordbladh

Opponent: Docent Ing-Marie Back Danielsson, Uppsala universitet

Ordförande: Professor Per Cornell, Göteborgs universitet