Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Nykvist Thorsson: När andra ser. Gravmonument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Den 11 juni försvarar Anna Nyqvist Thorsson sin doktorsavhandling "När andra ser" i vilken hon behandlar liljestenar, stavkorshällar och andra påkostade gravmonument från medeltiden med betoning på sociala och performativa aspekter.

Disputation
Datum
11 jun 2021
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Sal J330, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Bra att veta
Disputationen hålls digitalt via zoom.
Men också på plats i Göteborg, Humanisten, Sal J330, Renströmsgatan 6.
Tid. kl 13.00
Arrangör
Institutionen för historiska studier

Ämne: Arkeologi

Betygsnämnd:
Docent Marte Spangen, UIT Norges Arktiske Universitet
Docent Liisa Seppänen, University of Turku
Docent Peter Carelli, Arkeologerna Statens Historiska Museer (SHM)

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden är:
Professor em. Elisabeth Arwill-Nordbladh

Opponent: Docent Ing-Marie Back Danielsson, Uppsala universitet

Ordförande: Professor Per Cornell, Göteborgs universitet

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/68116. Den kan även beställas från Föreningen Västsvensk Arkeologi: info@vastsvenskarkeologi.se.