Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andreas Lundin - Cardiac arrest - an epidemiologic perspective on pharmacotherapy and post resuscitation care

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet anestesiologi och intensivvård

Disputation
Datum
24 sep 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Plats meddelas senare

Opponent:  Sten Walther, Linköpings universitet, Linköping

Betygsnämnd: Annika Strandell, Claes Frostell och Heléne Seeman Lodding