Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andreas Lundin - Cardiac arrest - an epidemiologic perspective on pharmacotherapy and post resuscitation care

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet anestesiologi och intensivvård

Disputation

Bra att veta
OBS! under rådande omständigheter får max 50 personer närvara vid disputationen som även kan följas via länk (som kommer) nedan

Länk till disputationen: https://gu-se.zoom.us/j/67943938806?pwd=SHc5SkFUVURvRVhXbHd0akpyU2hZdz09

Huvudhandledare: Christian Rylander
Bihandledare: Peter Lundgren, Johan Herlitz
Opponent:  
Sten Walther, institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet, Linköping

Betygsnämnd: Annika Strandell, Claes Frostell och Heléne Seeman Lodding

Länk till avhandlingen