Hoppa till huvudinnehåll
Bild
>none>
Länkstig

Ämneskonferens: Slavistiken förnyas?

Kultur & språk

Slavister från Dalarna, Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala avhåller gemensam ämneskonferens, denna gång i regi av institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

Konferens
Datum
6 maj 2021 - 7 maj 2021
Plats
Meddelas senare

Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

4:e nationella ämneskonferensen i slaviska språk

Historik

 • 2011, Stockholms universitet & Uppsala universitet (Noors slott, Knivsta)
 • 2014, Uppsala universitet (Sigtunastiftelsen)
 • 2017, Högskolan Dalarna (Dalecarlia, Tällberg)
 • 2020, Göteborgs universitet (Sankt Jörgen Park)

Program

Preliminärt program

Utskick 1

Nationella ämneskonferensen i slaviska språk är ett uppskattat forum för slavister från alla svenska lärosäten som bedriver forskning och undervisning i slaviska språk.

Denna inbjudan har skickats till slavister vid Försvarets tolkskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Datum och plats

(Konferensen har flyttats från 2020 till 2021)

Göteborg, 6–7 maj 2021

Anmälan

Anmälningsformuläret aktiveras senare.

Ur programmet

Under två halvdagar kommer vi att diskutera slavistikens situation i Sverige och samtidigt blicka framåt. Följande moment planeras:

 1. Presentationer av utbildningar i slaviska språk vid svenska lärosäten
 2. Presentation av aktuell forskning inom slavistik
 3. Möten i grupper
  a. Doktorandmöte
  b. Möte för handledarkollegiet
  c. Möte för slavister i början av sin akademiska karriär
 4. Panelsamtal om den svenska slavistikens ställning, förnyelse och framtid
  a. Återkoppling efter Nordiska slavistmötet i Joensuu, 14–18 augusti 2019
  b. Nätundervisning i slaviska språk
  c. Utlandsförlagda kurser

Deltagare

Alla slavister som är verksamma vid ett svenskt lärosäte välkomnas att delta i ämneskonferensen. Vi vill nå ut till så många slavister som möjligt och ber dig därför att höra med dina närmaste slavistkollegor om de har nåtts av denna inbjudan. Vi vill helst undvika kvotering för deltagande från varje lärosäte. Organisationskommittén kommer att ta ställning till eventuell kvotering efter anmälningstidens utgång. Detta meddelas i så fall i Utskick 2.

Presentationer

Presentationsformen bestäms av respektive deltagare. Det kommer finnas möjlighet till bl.a. Pecha kucha (ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera), poster, PowerPoint-presentation, eller muntlig presentation utan några tekniska hjälpmedel.

Resa och logi

Bidrag från Vitterhetsakademien kommer att sökas för kostnader för övernattning och mat. Notera att bidrag inte ges för själva resan; det åligger varje deltagare att själv betala resan ToR Göteborg.

Utskick 2

Nästa utskick med information om konferensen skickas ut under hösten 2019.

Har du frågor eller funderingar, mejla gärna till slavistik2020@sprak.gu.se

Välkommen till Göteborg!

Organisationskommittén:

Antoaneta Granberg
Iril Hove Ullestad
Malin Podlevskikh Carlström
Sonja Bjelobaba
Svetlana Polsky
Thomas Rosén

Vägbeskrivning

Alternativ 1: lokalbuss 17 från Centralstationen

Ta buss 17 (riktning Tuve). Stig av vid hållplatsen ”Grimbo”. Promenera 300 meter enligt kartan.

Bild

Alternativ 2: med bil från öster

Kör E20 mot Göteborg. Vid Torpamotet, håll vänster, för att stanna kvar på E20. Håll vänster för att fortsätta på Partihallsförbindelsen. Sväng av mot Oslo/Hisingen/Hamnar. Kör igenom Tingstadstunneln och fortsätt på väg 155/Öckerö/N Älvstranden/Hamnar. Följ skyltar mot Backaplan. Kör därefter Deltavägen – Minelundsvägen – Tuvevägen och Knipplekullen fram till målet. Bilparkering finns i omedelbar anslutning till hotellet.

Bild

Alternativ 3: med bil från söder

På E6 söderifrån, följ skyltar mot Hisingen/Hamnar. Kör igenom Tingstadstunneln och fortsätt på väg 155/Öckerö/N Älvstranden/Hamnar. Följ skyltar mot Backaplan. Kör därefter Deltavägen – Minelundsvägen – Tuvevägen och Knipplekullen fram till målet. Bilparkering finns i omedelbar anslutning till hotellet.