Bild
>none>
Länkstig

Ämneskonferens i slaviska språk

Kultur & språk

Nationella ämneskonferensen i slaviska språk är ett uppskattat forum för slavister från alla svenska lärosäten som bedriver forskning och undervisning i slaviska språk. Slavister från Dalarna, Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala avhåller gemensam ämneskonferens, denna gång i regi av institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

Konferens,
Webinar
Datum
7 maj 2021
Tid
Hela dagen
Plats
Online via Zoom - länken skickas till de anmälda via epost

Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer
Anmälan är stängd.

Program

 • Kl. 09.45–10.45
  Doktorandmöte (ordförande Iril Hove Ullestad)
 • Kl. 11.00–11.10
  Deltagarna i konferensen hälsas välkomna
 • Kl. 11.10–12.10
  Peer review, open access, bibliometri – aktuellt om vetenskaplig publicering för svenska slavister, Per Ambrosiani (UmU)
 • Kl. 13.15–14.00
  Nätundervisning i slaviska språk (ordförande Thomas Rosén)
  Representanter för de olika lärosätena presenterar akutell nätbaserad verksamhet. Därefter följer en diskussonspunkt: hur skapar vi bra undervisning i muntlig språkfärdighet på nätet?
 • Kl. 14.15–15.00
  Utlandsförlagda kurser, studentutbyte och avtal med utländska universitet (ordföranden Svetlana Polsky och Malin Podlevskikh Carlström)
  Under denna programpunkt önskar vi att företrädare för de olika universiteten och högskolorna kortfattat redogör för vilka utlandsförlagda kurser, program för studentutbyte och avtal med utländska universitet man har i dagsläget. I det efterföljande samtalet föreslår vi att berörda parter delar med sig av sina erfarenheter av olika typer av utbyten och utlandsförlagda utbildningar. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vad tycker studenterna? Hur kan vi samarbeta mer kring dessa typer av utbildning?
 • Kl. 15.15–15.45
  Nyheter från Styrelsen för SSF (ordförande Tora Hedin)
 • Kl. 15.45–16.00
  Avslutande ord

Anmäl dig

Fyll i registreringsformuläret och kryssa för eventuella presentationer som du vill delta med. Deadline för anmälan är 15 april 2021. Vi är tacksamma om du kan höra med dina slavistkollegor på plats om de har fått inbjudan till ämneskonferensen. Alla slavister är välkomna!

Iril Hove Ullestad kommer att kontakta dem som anmält sig till doktorandmötet.

Thomas Rosén kommer att höra av sig till dig som vill hålla en presentation om nätbaserade kurser.

Svetlana Polsky och Malin Podlevskikh Carlström kontaktar dig som presenterar utlandsförlagda kurser, studentutbyte och avtal med utländska universitet.

Vår förhoppning är att även kunna träffas på plats i Göteborg 25–26 november 2021. Vi återkommer med mer information om detta.

Har du frågor eller funderingar, mejla gärna till antoaneta.granberg@sprak.gu.se

 

Organisationskommittén:

Antoaneta Granberg
Iril Hove Ullestad
Malin Podlevskikh Carlström
Svetlana Polsky
Thomas Rosén

 

Historik

 • 2011, Stockholms universitet & Uppsala universitet (Noors slott, Knivsta)
 • 2014, Uppsala universitet (Sigtunastiftelsen)
 • 2017, Högskolan Dalarna (Dalecarlia, Tällberg)
 • 2021, Göteborgs universitet (7 maj online och på plats preliminärt 25-26 november)

25-26 november 2021, ämneskonferens i slaviska språk (på plats)