Hoppa till huvudinnehåll
Bild
videokonferens
Länkstig

AllAgeHub - Nätverksmöte 27 maj

Forskning

Den 27 maj arrangerar vi vår första nätverksträff som är öppen för dig som är intresserad av välfärdsteknik. Temat för träffen är testbäddens ettårsjubileum och projektteamet kommer att berätta vad som hänt under det gångna året. Därefter kommer Louise Yngve, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, att presenterar aktuell forskning kring samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället – där Testbädden AllAgeHub är en av de studerade arenorna.

Seminarium,
Webinar
Datum
27 maj 2021
Tid
08:30 - 10:15
Plats
online
Sista anmälningsdag
26 maj 2021
Ytterligare information
Mer information om
mötet

Arrangör
AllAgeHub
Anmälan är stängd.

Den 27 maj arrangerar vi vår första nätverksträff som är öppen för dig som är intresserad av välfärdsteknik. Temat för träffen är testbäddens ettårsjubileum och projektteamet kommer att berätta vad som hänt under det gångna året. Därefter kommer Louise Yngve, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, att presenterar aktuell forskning kring samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället – där Testbädden AllAgeHub är en av de studerade arenorna.

Program:
8:30 – 9:15 Summering av testbäddens första år

Projektteamet Yvonne, Carolina, Helena och Leif summerar året som gått och tittar framåt.
9:30 – 10:15 Hantera dynamiker och utmaningar i samverkan
Louise Yngve, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola presenterar aktuell forskning kring samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället där Testbädden AllAgeHub är en av de studerade arenorna.

AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Uppbyggnaden av samverkansplattformen AllAgeHub startade i januari 2017

AllAgeHub är ett initiativ av de tretton GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.

Samverkansparter

 • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola samt Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås.
 • Studieförbundet ABF
 • Studieförbundet vuxenskolan
 • Pensionärernas riksorganisation (PRO)
 • SPF Seniorerna
 • Funktionsrätt Västra Götaland
 • LaSSe Brukarstödcenter
 • Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
 • Our Normal
 • Business region Göteborg
 • Sahlgrenska Science Park
 • Västra Götalandsregionen, Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering, DART och AI Sweden
 • Västkom

Finansiärer

 • 13 GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.