Länkstig

Alica Ondrejková: ”Photoredox Catalysis Harnessing Oxygen-Centered Radicals”

Naturvetenskap & IT

Disputation i naturvetenskap, inriktning kemi.

Disputation
Datum
2 maj 2023
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Sal KB, Kemivägen 4, Göteborg
Ytterligare information
Till avhandling i
GUPEA

Titel

 ”Photoredox Catalysis Harnessing Oxygen-Centered Radicals”

Opponent

Professor Peter Dinér, Institutionen för kemi, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Stockholm  

Betygsnämnd

  • Professor Luke Odell, Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet 
  • Universitetslektor Alesia A. Tietze, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet 
  • Dr. Stefan Schiesser, AstraZeneca (RIA iMED), Göteborg 

Ersättare

Professor Jerker Mårtensson, Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

Ordförande

Professor Morten Grøtli, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet