Länkstig

Alexei Cravcenco: “Exciton coupling and energy transfer in perylene-based systems”

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap, inriktning kemi.

Disputation
Datum
28 jan 2022
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Sal KC, inst för kemi och molekylärbiologi, Kemigården 4, Göteborg

Medverkande
Alexei Cravcenco
Bra att veta
Lösenord till Zoom: 454227

Titel

"Exciton coupling and energy transfer in perylene-based systems”

Opponent 

University  Lecturer,  Dr.  Hugo Bronstein,  Yusuf  Hamied  Department  of  Chemistry,  University of  Cambridge,  UK.  

Betygsnämnd

  • Professor  Nina Kann,  institutionen för  kemi  och kemiteknik,  organisk kemi,  Chalmers tekniska  högskola,  Göteborg  
  • Docent  Henrik  Ottosson,  Institutionen för  kemi  –  Ångström,  Uppsala universitet  
  • Biträdande professor  Ergang Wang,  institutionen för  kemi  och kemiteknik,  tillämpad  kemi, Chalmers tekniska högskola,  Göteborg

Ersättare

Professor  Joakim  Andreasson,  institutionen för  kemi  och kemiteknik,  fysikalisk  kemi, Chalmers tekniska högskola,  Göteborg 

Ordförande

Professor  Morten  Grøtli,  institutionen för  kemi  och molekylärbiologi,  Göteborgs  universitet