Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ålderdom, omsorg och makt
Foto: Unsplash
Länkstig

Ålderdom, omsorg och makt

Samhälle & ekonomi

Lina Palmqvist presenterar sin avhandling ”Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider” som hon disputerade med i juni 2020.

Seminarium

Medverkande
Lina Palmqvist, disputerad i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.
Arrangör
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Avhandlingen bygger på etnografiska studier och undersöker från ett fenomenologiskt perspektiv kroppsliga erfarenheter av åldrande och omsorg i en tid när välfärdsstaten transformeras utifrån åtstramningspolitik och nyliberal ideologi.

Palmqvist kombinerar feministisk omsorgsteori med funktionshinderforskning och sätter därmed fokus på maktrelationer i omsorgen. Hon finner att den politik som framhäver individuella valmöjligheter samtidigt underminerar omsorgstaganas möjligheter till agentskap.

Palmqvist undersöker särskilt betydelsen av väntan och hur de äldres kroppsliga tid och omsorgsbehov disciplineras efter hemtjänstens klocktid. Hon konstaterar också att anhörigstöd till omsorgsgivare riskerar att snarare legitimera re-familisering av omsorg än att utmana den.