Länkstig

Adaptionen av en fransk teaterpjäs till två italienska libretton

Kultur & språk

Maria Forsman, doktorand i franska, presenterar delar av metodkapitlet och analyskapitlet i sin avhandling. Alla intresserade är välkomna!

Seminarium
Datum
31 maj 2023
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Sal C454, Humanisten, Renströmsgatan 6

Bra att veta
Seminariespråket är svenska
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Projektet är en komparativ studie där den franska teaterpjäsen jämförs med två italienska libretton som baserats på den franska texten. I analysen används teorier från både adaption och översättningsvetenskap. Syftet är att undersöka hur de två librettisterna har arbetat samt att analysera ett textmaterial med hjälp av både adaptions- och översättningsteorier. Den teoretiska modellen baseras huvudsakligen på Hutcheon (2006) och Sanders (2015) medan bland annat Baker (2018) används som utgångspunkt för att undersöka översättningsrelaterade frågor. Modellen innebär att texterna jämförs utifrån ett antal grundläggande berättelseelement (setting, story and plot, characters, perspective). Dessa representerar analyskategorier i studien och begränsar även analysens omfattning.