Länkstig

A historic Swedish cohort study enriched with register data –the Population Study of Women in Gothenburg

Forskning
Hälsa & medicin

Välkommen till det fjärde seminariet i vår seminarieserie om registerforskning. Seminariet ges på engelska och riktar sig till till alla som vill utveckla sin kunskap om registerforskning.

Seminarium,
Webinar
Datum
24 maj 2022
Tid
15:30 - 16:30
Plats
Zoom

Arrangör
Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Föreläsare: Lauren Lissner, Professor i epidemiologi, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Tid: 24 maj 15.30-16.30

Var: Seminariet hålls på Zoom https://gu-se.zoom.us/j/69810873007?pwd=a0F3RjF2TGZ0K0p0VUhEcGtWYlJGQT09

Språk: engelska

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021. Läs mer om serien här.

Filmer: Seminariet spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.