Bild
En fjärils utveckling från puppa till fjäril
Foto: Unsplash
Länkstig

50 år av forskning, politik och attitydförändringar

Hållbarhet & miljö

Hur har samtalet om hur vi når ett hållbart samhälle förändrats sedan FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972? Tillsammans med en generationsöverskridande panel utforskar vi hur debatten gått från att fokusera på staters miljöansvar till att omfatta frågor som rör människors såväl som planetens välmående, och inte minst frågor som rör hur vi lever och konsumerar.

Seminarium
Datum
3 jun 2022
Tid
13:00 - 14:30
Plats
Världskulturmuseet Södra vägen 54, Göteborg

Arrangör
Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) och Världskulturmuseet i samarbete med Agenda 2030 i Väst.

Från staters miljöansvar till omställning som möjliggör en hållbar konsumtion och livsstil

I samband med FN-mötet Stockholm +50 bjuder Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) och Världskulturmuseet in till ett panelsamtal med forskare från olika generationer, hållbarhetsengagerade studenter samt en representant för Världskulturmuseerna för att diskutera hur samtalet om hur vi når ett hållbart samhälle har förändrats sedan FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Panelsamtalet tar avstamp i hur diskussionen och samtalet om hållbarhet och miljöfrågor har förändrats över tid. 

Tillsammans med vår generationsöverskridande panel utforskar vi hur debatten gått från att fokusera på staters miljöansvar till att omfatta frågor som rör människors såväl som planetens välmående, och inte minst frågor som rör hur vi lever och konsumerar. Vi diskuterar också vad har vi lärt oss om hur vi på allvar gör skillnad och vilka samtal det är vi behöver ha under de närmsta åren för att lyckas nå de ambitiösa Globala målen för en hållbar utveckling.

Evenemanget är öppet för alla som är intresserade och det är kostnadsfritt att delta. Begränsat antal platser. Evenemanget arrangeras endast fysiskt och kan inte ses i efterhand.

Läs mer, se programmet och anmäl dig här