Göteborgs universitet
Bild
Faktablad bild
Länkstig

Faktablad om Europaparlamentsvalet 2019

Valet till Europaparlamentet ägde rum den 26 maj 2019. Valforskningsprogrammet och Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet har tillsammans tagit initiativ till en särskild serie av faktablad för att bidra med forskningsbaserad kunskap och fakta inför valet. Syftet är att förse väljare och intresserade med grundläggande fakta om vad Europaparlamentsvalet handlar om, skillnader i röstningsbeteende och medborgares uppfattningar.

Faktablad om EU-valet

Faktablad 1: Sverige bryter trenden för valdeltagande (PDF)
Faktablad 2: Dramatiska skillnader i medlemsländernas valdeltagande (PDF)
Faktablad 3: Fel val av britterna att lämna EU enligt hälften av EU:s medborgare (PDF)
Faktablad 4: Om en folkomröstning om EUutträde var imorgon (PDF)
Faktablad 5: Partigrupper och svenska partier i Europaparlamentet (PDF)
Faktablad 6: Brexit förändrar fördelningen av platser i Europaparlamentet (PDF)
Faktablad 7: Olika val, olika sätt att rösta (PDF)
Faktablad 8: Personröstning vanligare i val till Europaparlamentet än riksdagen (PDF)
Faktablad 9: Svenskarna har aldrig varit så positiva till EU som nu (PDF)
Faktablad 10: Olika gruppers inställning till EU (PDF)
Faktablad 11: Partisympati och inställning till Sveriges medlemskap i EU (PDF)
Faktablad 12: Svenskarna negativa till att införa euro som valuta (PDF)
Faktablad 13: Bedömning av EU-medlemskapets påverkan på olika politikområden (PDF)
Faktablad 14: ”Spitzenkandidaten” i valet till Europaparlamentet (PDF)
Faktablad 15: Partigrupper i Europaparlamentet: vad de står för och ideologi (PDF)
Faktablad 16: Jämställdheten i parlamentet ökar över tid (PDF)
Faktablad 17: Olika val – olika sakfrågor (PDF)
Faktablad 18: Toppkandidaternas betydelse för partival (PDF)
Faktablad 19: Störst intresse för EU-valet i Sverige (PDF)
Faktablad 20: Partiernas starkaste och svagaste kommuner i EU-valet 2014 (PDF)
Faktablad 21: Senare beslut i EU-val (PDF)
Faktablad 22: Så många ser den avslutande TV-debatten mellan toppkandidaterna (PDF)
Faktablad 23: Resultat EU-valet 2019 (PDF)
Faktablad 24: Valdeltagande i EU-valet 2019 (PDF)