Göteborgs universitet

Associerade projekt

Här listas projekt som genomförs av forskare anknutna till Centrum för Europaforskning, men som inte administreras av CERGU. CERGU erbjuder hjälp och stöd till forskare i forskningsprojektens alla delar. Vill du bli en del av CERGU:s mångvetenskapliga forskningsmiljö? Kontakta admin@cergu.gu.se.