To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Olja i maskineriet? En Fa… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Olja i maskineriet? En Fallstudie om ett internt executive coaching program

Chapter in book
Authors Leif Denti
Published in Rapp Ricciardi, Max. (red.) Bonniers Ledarskapshandböcker, Coaching.
Pages Kap 4.2
ISBN 978-91-975830-2-2
Publisher Bonniers Business Publishing AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2009
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Pages Kap 4.2
Language sv
Subject categories Psychology

Abstract

I jakten efter stående förändring har begreppet organisatoriskt lärande putsats av och åter blivit populärt. På senare år har man emellertid gått från den något abstrakta och svårimplementerbara föreställningen att det är organisationen som skall lära sig något, till att fokusera på den som faktiskt lär sig – individen. I denna artikel, som baseras på en nyligen gjord fallstudie av ett internt Executive coachingprogram diskuteras frågan om huruvida Executive coaching kan vara något för organisationen som vill lära. I fallstudien undersöktes en större global organisation som redan 2002 hade implementerat ett dylikt program och författaren, Leif Denti, ville undersöka programmet i dess helhet; längs hela kedjan från viktiga förutsättningar för coaching till resultatet av insatsen. Först ges en inblick i den samlade kunskapen kring Executive coaching - dess förutsättningar, tillvägagångssätt och effekter. Därefter presenteras fallstudien, dess resultat och lärdomar. Artikeln avslutas med en diskussion om Executive coachings roll för den lärande organisationen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?