To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

"Det har skett ett paradi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

"Det har skett ett paradigmskifte"

Magazine article
Authors Gunilla Forsberg-Wärleby
Published in Tidskriften Arbetsterapeuten
Volume 2009
Issue 5
Pages 15-16
Publication year 2009
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Pages 15-16
Language sv
Keywords arbetsterapi, rehabilitering, anhöriga, familj, vårdutveckling
Subject categories Public health medicine research areas, Occupational Therapy, Family research, Disability research, Older people and ageing

Abstract

Det har skett ett paradigmskifte i samhället under de senaste tio, femton åren när det gäller synen på de anhörigas delaktighet, ansvar och rättigheter till stöd. Från att ha setts som samhällets ansvar att ge den enskilde det stöd som han/hon behöver i sitt vardaglig liv, har de anhöriga fått ta över allt mer av detta ansvar. Vikten av de anhörigas delaktighet i vård- omsorg och rehabilitering lyfts fram allt mer. Sedan den 1 juli har de lagstadgat rätt till att få det stöd de behöver i sin anhörigroll. Hur möter vi arbetsterapeuter detta?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?