To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Institutionell teori – id… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Institutionell teori – idéer, moden, förändring

Book
Authors Ulla Eriksson-Zetterquist
ISBN 9 789147 088737
Publisher Liber
Place of publication Malmö
Publication year 2009
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Subject categories Business Administration

Abstract

Inom den skandinaviska organisationsforskningen har institutionell teori en särställning. Den här boken är ett försök att presentera grunderna och utvecklingen av institutionell teori för en bredare krets. Författaren redogör för framväxten av tre olika skolor inom teoribildningen: tidig institutionell teori, ny institutionell teori, och skandinavisk institutionalism, samt gör nedslag i klassisk och samtida forskning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?