To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Landsbygdens vårdade land… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Landsbygdens vårdade landskap och stadens vilda natur

Conference contribution
Authors Katarina Saltzman
Published in Konferens: Kultur~Natur. Konferens för kulturstudier i Sverige. 15-17 juni 2009, Norrköping
Publication year 2009
Published at Department of Cultural Sciences
Language sv
Subject categories Nature conservation and landscape management, Ethnology

Abstract

I min presentation vill jag diskutera begreppet natur, hur det används och vad det får för effekter, i ett par olika typer av nutida svenska landskap. Min ena utgångspunkt är skapandet av ”natur” inom ramarna för olika former av landskapsvård på den svenska landsbygden idag. Genom jordbrukspolitisk styrning, naturvård och kulturmiljövård främjas idag produktionen av vissa slags landsbygdsnatur på bekostnad av andra. Min andra utgångspunkt är synen på den oplanerade ”natur” som slår rot i stadens utkanter och mellanrum. Mot bakgrund av Bruno Latours kritik av naturbegreppet (2004) vill jag diskutera huruvida (den i vårt samhälle i allmänhet förgivettagna) gränsdragningen mellan natur och kultur bidrar till att fördunkla snarare än förklara landskapets komplexitet, dynamik och samspel mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?