To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förtida röstning i Sverig… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förtida röstning i Sverige

Book
Authors Stefan Dahlberg
Henrik Oscarsson
Richard Öhrvall
ISBN 978-91-89246-39-3
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2008
Published at Department of Political Science
Language sv
Links www.pol.gu.se/file/Person/Dahlberg/...
Keywords Förtida röstning, väljarbeteende, representation, institutionell förändring
Subject categories Other Social Sciences not elsewhere specified

Abstract

Inför valet 2006 uppdrog regeringen åt Göteborgs universitet att utvärdera förtidsreformens effekter på väljarnas röstbenägenhet. Bakgrunden är den relativt etablerade uppfattningen att generösa förtida röstningssystem har en positiv effekt på valdeltagande. Kommunernas övertagande av den förtida röstningen efter Posten AB förväntades leda till en nystart för den förtida röstningen i Sverige framför allt genom en ökad tillgänglighet för väljarna till förtida röstmottagningslokaler. Men hur blev det egentligen? Ökade antalet ställen där väljarna kunde rösta i förtid? Går det att finna några vetenskapliga belägg för att den förändrade tillgängligheten påverkade de svenska väljarnas röstbenägenhet i 2006 års allmänna val? Analyserna bygger på de svenska valundersökningarna som genomförs i samband med varje folkomröstning, riksdagsval och Europaparlamentsval i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Bokens huvudsakliga fokus ligger vid den förtidsröstningsreform som genomfördes 2006 men den innehåller även användbar allmän information och historik kring Sveriges system med förtida röstning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?