To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Designat experiment - ett… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Designat experiment - ett sätt att granska förbättringen av studenternas förståelse av grundläggande ekonomiska samband

Conference paper
Authors Airi Rovio-Johansson
Marie Lumsden
Published in Företagsekonomiska Konferensen (FEKIS), 12-13 november 2008, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg
Publication year 2008
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Business Administration, Financial Reporting & Analysis Group
Language sv
Subject categories Business Administration, Pedagogy

Abstract

Studiens syfte var att undersöka om en teoretiskt förankrad undervisningsmodell och ett systematiskt sätt att arbeta med lektionsinnehåll baserat på variationsteorin, en generell lärandeteori, förbättrade studenternas förståelse av ämnesinnehållet. Två antagningsgrupper ingick i studien, en jämförelsegrupp antagna 2004 och en målgrupp antagen 2005 till det treåriga ekonomprogrammet. I den första gruppen användes den traditionella akademiska föreläsningsmetoden och i den sistnämnda gruppen infördes en ny modell, Learning Study, som bygger på en teori om lärande. Avgränsade ämnesinnehåll i tre obligatoriska redovisningskurser under termin två och tre valdes som jämförelseobjekt mellan grupperna. Resultatet av processen studerades i studenternas skriftliga lösningar på examinationsproblem. Resultatet visade att studenternas förståelse förbättrades mycket på de tre kurserna. Studien bidrar med (a) ämnesdidaktisk kunskap som är användbar i utveckling av nya program, kursplaner och revision av äldre kursplaner, (b) utveckling av läromedel och (c) förbättring av lärarnas didaktiska och pedagogiska kunskaper. Ämnesinnehållet är specifikt i denna studie, men såväl variationsteorin som studiens uppläggning kan tillämpas i andra ämnesområden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?