To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Huvudvärk - teori och kli… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Huvudvärk - teori och klinik

Book
Authors Carl Dahlöf
Jane Carlsson
JE Hardebo
Katarina Laurell
PE Lygner
ISBN 9789144016849
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2006
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Audiology, Logopedics, Occupational Therapy & Physiotherapy
Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Language sv
Subject categories Medical and Health Sciences, Nursing

Abstract

Under senare år har större uppmärksamhet riktats mot neurologiska sjukdomars betydelse för folkhälsan eftersom det står klart att många stora hälsoproblem är orsakade av sjukdomar i hjärnan och dess nervsystem. Huvudvärk påverkar nästan alla någon gång och utgör ett problem för cirka 40 procent av befolkningen. Huvudvärk är en av de mest vanliga orsakerna till läkarbesök såväl inom primärvården som på neurologisk mottagning och representerar en stor socioekonomisk börda för såväl individ som samhälle. Huvudvärk är ett framträdande folkhälsoproblem i alla länder och dränerar produktiviteten, sjukvårdssystemet, samhället, individen och familjen på resurser. De socioekonomiska kostnaderna för huvudvärk är mycket höga, de uppskattades härom året till 10 miljarder ECU per år. Migrän och andra huvudvärksformer rankas på tredje plats efter slaganfall och demens och står för en tredjedel av den totala kostnaden för alla neurologiska sjukdomar i Europa. Författarnas ambition med föreliggande bok har varit att ge en balanserad och skäligt omfattande beskrivning av huvudvärk, nervsmärtor i hjärnan och ansiktssmärtor hos barn och vuxna med avseende på patofysiologi, diagnostik och behandling. Vi hoppas att denna lärobok ska vara till nytta för alla de inom sjukvården som behandlar huvudvärkspatienter och vill öka sina kunskaper inom denna högst intressanta del inom neurologin.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?