To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Demokratins möjligheter i… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Demokratins möjligheter i Mellanöstern

Report
Authors Helena Lindholm Schulz
Michael Schulz
Thord Jansson
ISBN 9174961896
Publisher Utrikesdepartementet, Regeringskansliet
Place of publication Stockholm
Publication year 1999
Published at Department of Peace and Development Research
Department of Environmental and Regional Studies of the Human Condition, Centre for Middle East Studies
Language sv
Links www.regeringen.se/content/1/c6/01/2...
Keywords demokrati, Mellanöstern
Subject categories Peace and development research

Abstract

I föreliggande studie ämnar vi 1) belysa de skiftande politiska system som existerar, 2) analysera de faktorer vilka alltjämt verkar hämmande för en demokratiseringsprocess samt 3) att belysa hur demokratisering trots allt är en begynnande (om än embryonal) process i Mellanöstern-regionen.

Våra exempel kommer att hämtas från Mashreq-regionen (Israel, Libanon, Jordanien, Syrien, de palestinska områdena); Gulf-området (Saudiarabien, Kuwait), Iran samt Egypten. Irak, Nordafrika samt Turkiet kommer av utrymmesskäl att lämnas därhän.

Viktigt att påpeka är att Mellanöstern är en kulturellt heterogen region. Bland våra exempel ryms alltså inte bara stater med arabisktalande befolkningsmajoritet, utan också Israel och Iran. Distinktionen mellan ”Arabvärlden” och ”Mellanöstern” är således viktig att ha i åtanke. Definitionen av Mellanöstern brukar inkludera den arabisktalande världen inklusive Nordafrika, Israel, Iran och Turkiet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?