To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förståelsen av hantverk s… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förståelsen av hantverk som kunskap

Chapter in book
Authors Gunnar Almevik
Published in Vem väver kejsarens nya kläder. En antologi om det praktiska lärandets konst
Pages 42-50
ISBN 91-631-4047-0
Publisher Stockholms hantverksförening
Place of publication Stockholm
Publication year 2003
Published at Department of Environmental Science and Conservation, Conservation
Pages 42-50
Language sv
Links www.hantverkarna.se/Files.aspx?f_id...
Keywords Hantverk, hantverklig, hantverkskunskap, hantverksutbildning
Subject categories Pedagogical Work, Work Sciences, Cultural Studies

Abstract

I den här artikeln behandlas praktiska erfarenheter av hantverksutbildning och möten med samhällets syn på hantverklig kunskap. Hantverk har som organiserat kunnande en lång historia, som traderad yrkeskunskap i företagande, skråväsende eller altrustiska strukturer så som familj och släkt. Trots lång historisk kontinuitet är hantverkens kunskapssituation idag tämligen bräcklig. Det mesta av vård, tradering och utveckling av hantverkskunskap är utlämnat till kunniga hantverkare i näringen. Tradering är i näringssituationen beroende av efterfrågan. Den hantverkare som inte får sålt sin produkt överlever inte länge som näringsidkare. Med personen försvinner kunskapen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?