To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barn som bevittnat våld m… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barn som bevittnat våld mot mamma – en studie av kvinnor och barn som vistats på Kvinnojourer i Göteborg

Report
Authors Kerstin Almqvist
Anders G Broberg
Publication year 2004
Published at Department of Psychology
Language sv
Keywords Children-at-risk, women’s shelters, domestic violence, intimate partner violence, Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), general psychopathology,
Subject categories Psychology

Abstract

Abstract; I Göteborg fanns när denna studie inleddes sex kvinnojourer som erbjöd tillfälligt boende för misshandlade kvinnor med eller utan barn Ett stort antal av de kvinnor som kontaktar kvinnojourerna och bor där för en tid har barn. Många av barnen är i förskoleåldern och bor tillsammans med mamman på jouren. Från flera håll (framförallt från dem som arbetade på jourerna) ställdes vid slutet av 1990-talet frågan om hur man inom ramen för verksamheten på ett bättre sätt skulle kunna uppmärksamma barnens behov och ge dem det stöd de behöver. Detta är bakgrunden till projektet ”Barn som bevittnat våld mot mamma”, som initierats och genomförts på uppdrag av Lundby stadsdelsförvaltning. Man markerade från Lundby stadsdelsförvaltning att barnperspektivet skulle vara centralt i undersökningen, samt att projektet skulle bidra till att bemötandet av barnen förbättrades i verksamheterna. Det första kapitlet beskriver kort vad vi idag känner till om barn som bevittnar att mamman misshandlas och hur de påverkas. Kapitel två beskriver hur projektet var upplagt. Kapitel tre, fyra och fem avser att ge svar på frågorna om vilka mammor och barn som bor på kvinnojourerna i Göteborg. Först beskrivs således olika bakgrundsfaktorer och, därefter vad mammorna och barnen har utsatts för som lett till att de sökt skyddat boende. De följande tre kapitlen beskriver våldets effekter på mammorna, på barnen och på barnens relationer till andra, framförallt samspelet mellan mammor och barn. Slutligen summeras erfarenheterna från studien i en diskussion och ett antal förslag till hur situationen för barn och mammor som kommer till kvinnojourerna skulle kunna förbättras, vilket besvarar frågan om barn och mammor får den hjälp de behöver genom de insatser som görs idag.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?