To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Organisering kring hot oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Organisering kring hot och risk

Textbook
Authors Barbara Czarniawska
Andreas Diedrich
Tobias Engberg
Ulla Eriksson-Zetterquist
Eva Gustavsson
Kajsa Lindberg
Lars Norén
David Renemark
Lars Walter
Peter Zackariasson
ISBN 978-91-44-04014-1
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2007
Published at Department of Business Administration, Human Resource Management
Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Business Administration, Learning and Change
Department of Business Administration, Studies of Organization and Society
Centre for Consumer Science
Language sv
Subject categories Business Administration

Abstract

Hur hanteras blödarfeberviruset Marburg, hur förbereder man sig för ett eventuellt utbrott av fågelinfluensan, hur kalkylerar man hälsorisker i Europa och Sverige och hur hanterar man risk i samband med äventyrsturism? Vad har stormen Gudrun lärt oss om att hantera akuta situationer och hur skapar katastrofer som Tjörnbron handlingsföreträde i form av särskilda förutsättningar för organisering? Detta är några exempel på studier inkluderade i Organisering kring hot och risk. Boken tittar även närmare på hur man hanterar effekter av datorkriser, hur konst och vad betraktaren bedömer som hot kan bidra till skapande av handlingsnät samt hur tv-serien Kommissionen belyser det svenska beredningsarbetet. Författarna visar att karaktären av organisering kring hot och risk är beroende av tidpunkten: innan, under eller efter en katastrof eller en hotfull händelse. Beredningsarbetet består av resursmobilisering, att skissa planer, att bygga upp strukturer samt bygga eller mobilisera nätverk. När katastrofen väl inträffar visar det sig dock att även de bästa planer inte alltid fungerar som man vill och responsen på de faktiska händelserna består av improvisation samt av att bygga handlingskedjor och handlingsnät. Det finns inget recept på hur man skall organisera kring hot och risk men boken har identifierat ett återkommande problem: varje misslyckande verkar leda till slutsatsen att det behövs mer av planer och strukturer. Författarna hävdar motsatsen. Bokens budskap är att istället för att skapa oändliga planer och strukturer skall man öva lämpliga skickligheter och improvisationsförmåga. Boken vänder sig till studerande inom organisationsteori respektive riskhantering på universitet och högskola samt yrkesverksamma inom krisberedskap och riskhantering.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?