To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tekniken och gemenskapern… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tekniken och gemenskaperna

Chapter in book
Authors Martin Qvistgård
Published in O. Jobring (Ed.), Lärgemenskaper på nätet
Pages 61-77
ISBN 91-44-03442-3
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2004
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Pages 61-77
Language sv
Keywords lärgemenskaper
Subject categories Informatics

Abstract

Den här boken handlar om nya former för lärande: när människor i gemenskaper och på mötesplatser lär tillsammans genom att kommunicera med stöd av IT och nätet. Sådana lärgemenskaper kan vara av de mest varierande slag och samla deltagare med vitt skilda intressen. Det kan t.ex. vara en lärgemenskap som består av kvinnor som ska föda sitt första barn och som diskuterar olika frågor på nätet eller det kan vara rektorer som utbyter erfarenheter om sin arbetspraktik. Karaktäristiskt för lärgemenskaper på nätet är dock att tonvikten ligger på utbytet och interaktionen mellan deltagarna, snarare än på förmedlandet av information. I boken presenterar vi en indelning, en typologi, över olika former av lärgemenskaper. Vi beskriver allmänt varför och hur lärgemenskaper vuxit fram, och vi behandlar hur man kan betrakta och uppfatta kunskap i sådana gemenskaper på nätet. Vi beskriver också utförligt hur ett antal lärgemenskaper fungerar. Avsnitten behandlar således olika aspekter av lärgemenskaper och visar tydligt på mångfalden och bredden inom området. Boken är en introduktion till ämnet och kan med fördel användas vid kompetensutveckling i näringslivet och inom olika utbildningsorganisationer med intresse för nya former för lärande. Den är även lämplig som presentation av och introduktion till lärgemenskaper vid högskole- och universitetsutbildningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?