To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Meritvärdering ur jämstäl… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv. Språket i sakkunnigutlåtanden

Report
Authors Anna Gunnarsdotter Grönberg
ISBN 91-973921-7-0
Publisher Göteborg University
Place of publication Göteborg
Publication year 2003
Published at Department of Swedish
Language sv
Links www.gu.se/digitalAssets/830/830806_...
Subject categories Swedish language, Linguistics, Gender Studies

Abstract

När kvinnor och män söker anställningar som lärare/forskare på svenska universitet och högskolor, blir deras ansökningar då behandlade på samma sätt? Har de samma möjligheter till framgång i rekryteringsprocessen? Värderas deras meriter enligt samma kriterier? Huvudslutsatsen av denna undersökning är att det skulle behöva tydligare ramar för hur sakkunnigutlåtanden ska utformas i framtiden, för att de ska bli mer demokratiska och behandla alla behöriga sökande, kvinnor såväl som män, på samma sätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?