To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Formellt stöd för informe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Formellt stöd för informellt lärande i gemenskaper

Chapter in book
Authors Ove Jobring
Josefin Bergenholtz
Published in O. Jobring & et al (Eds.), Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet
Pages 171-189
ISBN 91-44-04607-3
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2006
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Department of Work Science
Pages 171-189
Language sv
Keywords lärgemenskaper
Subject categories Informatics and systems science, Pedagogy

Abstract

Boken handlar om hur man kan utveckla nätbaserade lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Här behandlas lärgemenskaper som ett stöd vid utbildning och utveckling av distansutbildning men också inom olika verksamheter, där nätbaserade gemenskaper kan utvecklas som ett informellt stöd för kompetensutveckling. Boken belyser även aspekter som närvaro och anonymitet i nätbaserade gemenskaper samt användningen av synkrona teknologier, t.ex. videokonferens. Detta är den sista boken i en trilogi, där den första, Lärgemenskaper på nätet – en introduktion, utkom 2004 och beskrev varför och hur lärgemenskaper vuxit fram. Den andra boken, Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser, publicerades 2005 och behandlade en rad aspekter utifrån vetenskapliga perspektiv samt förklarade närliggande fenomen. Tillsammans erbjuder böckerna en omfattande och god förståelse av uppkomsten och utvecklingen av lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Då användningen av nätbaserade gemenskaper blir en allt vanligare samarbetsform, är den här tredje boken tänkt att ge råd till dig som vill skapa mötesplatser och gemenskaper på nätet. Boken är användbar för utbildningsanordnare och kompetensutvecklare såväl inom skola som arbetsliv, samt för studenter inom området för IT och lärande. Oavsett om du arbetar med formell utbildning eller vill utveckla stöd för ett informellt kontinuerligt lärande, kan Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet tillsammans med de andra två böckerna bidra till inspiration och vägledning i praktiskt skapande av kunskap och en ökad förståelse varför och hur människor lär tillsammans och möts på nätet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?