To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ledarskap i framgångsrika… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag. Förutsättningar för en kulturhistorisk analys av tidningsledning och tidningsledare i svensk landsortspress under 1900-talet

Conference contribution
Authors Monika Djerf-Pierre
Published in Paper presented at the 18th Nordic Conference on Media and Communication Research at Helsinki
Publication year 2007
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Keywords Local press, leadership, newspaper management, media history, media organizations, organization culture
Subject categories Media and Communications

Abstract

Ledarskapets betydelse för företags och andra organisationers framgång är ett av de äldsta och mest utforskade problemområdena i organisationsforskningen. I mediehistorisk forskning har dock tidningsledarskapet i sig sällan stått i centrum för intresset och när tidningsledare beskrivs handlar det ofta om berättelser om ”legendariska” chefredaktörer som på olika sätt blivit symboler för sina tidningar. Kritiska eller teoriutvecklande ansatser tillhör undantagen. Projektet Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag har som syfte att beskriva tidningsledarskapets roll, förutsättningar och förändring i svensk landsortspress i ett historiskt perspektiv. Avsikten är att förena en kulturhistorisk och organisationsteoretisk ansats i analysen av tidningsledarnas och tidningsledningens historia i svensk landsortspress. Projektets syfte är inte att hitta en generell modell för ”framgång”, utan snarare att förstå medieföretagen och tidningsledningen inifrån i sina specifika historiska kontexter. Att utgå från ett symboliskt/tolkande perspektiv innebär att flera av nyckelbegreppen i management- och ledarskapsforskningen måste problematiseras och kanske omdefinieras, som t ex ledarskap, strategi, mål, framgång osv. I detta paper diskuteras de 1) teoretiska och 2) metodologiska förutsättningarna och utgångspunkterna för en sådan kulturorienterad analys av tidningsledare och tidningsledarskap i svensk landsortspress.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?