To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tillsynens mångfasetterad… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tillsynens mångfasetterade praktik

Edited book
Authors Vicki Johansson
ISBN 1401-7199
Publisher Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolans rapporter nr 83
Place of publication Göteborg
Publication year 2006
Published at School of Public Administration
Language sv
Keywords tillsyn, rättsäkerhet, effektivitet, hälso- och sjukvård, socialtjänst
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Abstract

Tillsyn är ett politiskt styrmedel som används för att främja måluppfyllelse inom olika politikområden. Kunskap om vad offentliga tjänstemän gör när de utövar tillsyn är nödvändig för att kunna diskutera styrmedlets effektivitet. I rapporten problematiseras tillsynens praktik utifrån olika centrala teman i relation till rättsäkerhet, demokarti och effektivitet. Tillsyn och tillsynsprocessen beskrivs och analyseras utifrån faktiskt genomförda tillsynsaktiviteter inom hälso- och sjukvårdsområdet samt det sociala området.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?