To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ungdomar och identitet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ungdomar och identitet

Edited book
Authors Ann Frisén
Philip Hwang
ISBN 978-91-27-09638-7
Publisher Natur & Kultur
Place of publication Stockholm
Publication year 2006
Published at Department of Psychology
Language sv
Subject categories Psychology

Abstract

Vem är jag? Vem kommer jag att bli? Vad gör mig till en unik individ? Detta är några av de frågor som är centrala när det gäller identiteten. Vissa av dem brottas man med hela livet, men de är kanske som mest aktuella i de unga vuxenåren

. Antologin Ungdomar och identitet belyser ungdomars identitetsutveckling ur ett både psykologiskt och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Bland kapitelförfattarna kan nämnas James Marcia (en av de verkliga internationella tungviktarna inom utvecklingspsykologin), Jane Kroger (mycket framstående forskare och professor i psykologi), samt NoK-författarna Björn Wrangsjö (Tampas med tonåringar och Tonårstid) och Thomas Johansson (Makeovermani). Boken riktar sig främst till högskolestuderande inom psykologi, sociologi, pedagogik och genusvetenskap.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?