To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Spelreklam och spelberoen… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Spelreklam och spelberoende: En intervjustudie

Report
Authors Per Binde
ISBN 978-91-7257-523-3
Publisher Statens folkhälsoinstitut
Place of publication Östersund
Publication year 2007
Published at Center for Public Sector Research (CEFOS)
Language sv
Links https://ongambling.org/wp-content/u...
Keywords spel, spelmissbruk, spelberoende, spelproblem, marknadsföring, reklam, massmedia
Subject categories Public health medicine research areas, Substance Abuse, Social Anthropology, Public Administration Studies

Abstract

Reklam för spel om pengar finns nästan överallt i vårt samhälle idag. Spelmarknaden omsätter stora summor pengar i Sverige. Genom spel över internet har de svenska aktörerna fått konkurrens av utländska bolag, vilket återspeglas i marknadsföringen. Reklamen spelar på, och väcker, känslor. Den sammanlagda effekten av spelutbud, marknadsföring och reklam är troligen en orsak till både spelandets omfattning och spelproblemen i ett samhälle. Samtidigt visade socialantropologen Per Binde vid Centrum för forskning om offentlig sektor, CEFOS, vid Göteborgs Universitet, i sin rapport Att sälja en dröm från 2005 att sambandet är oklart och att mer forskning i frågan behövs. Denna självständiga uppföljning fördjupar kunskapen om reklamens påverkan genom att intervjua personer med ett spelberoende om hur de uppfattar spelreklam och i vilken mån reklam har bidragit till deras problem. Rapporten ger oss förståelse för det komplexa sammanhang som spelreklam verkar i och är ett viktigt bidrag till debatten kring spelproblem och prevention. Rapporten ingår som ett led i den forskning om spel och spelmissbruk i Sverige som Statens folkhälsoinstitut stöder.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?