To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tillit och institutionali… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tillit och institutionaliserad misstro – professionaliseringen av företagsrevisionen i Sverige

Conference contribution
Authors Bengt Larsson
Published in paper presenterat vid arbetsgruppen ”ekonomisk sociologi” vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte/konferens 2007-02-08-2007-02-09, Lunds Universitet.
Publication year 2007
Published at Department of Sociology
Language sv
Subject categories Social Sciences, Sociology

Abstract

Syftet är att beskriva professionalisering med utgångspunkt från förtroendeproblematiken, snarare än med utgångspunkt i makt- och konkurrensfrågor. Detta görs genom en begreppslig analys av tillit/förtroende, vilken tillämpas på professionaliseringen av den externa bolagsrevisionen i Sverige från 1800-talets slut och framåt. Den begreppsliga preciseringen av förtroendet för professionella fokuserar speciellt förtroende inom det ekonomiska systemet, samt det sätt på vilket tillit/förtroende ”binder tid” och vilken betydelse sociala kontrollmekanismer har för stabiliseringen av tillit/förtroende. De konkreta frågor som artikeln därigenom söker besvara rör vilken roll förtroendefrågan spelat för framväxten av bolagsrevisionen och hur förtroendet för revisorerna har stabiliserats över tid. Sammanfattningsvis beskrivs svaret på den senare frågan som en historisk tyngdpunktsförskjutning i tre dimensioner: från en betoning av revisorns personliga pålitlighet över mot ett mer abstrakt förtroende för revisorns professionella roll; från en tilltro ställd till revisorns individuella omdöme över mot en reglering av revisionen som ett standardiserat program samt; från förväntningar ställda till de personligt omfattade värden som enskilda revisorer representerade över mot ett förtroende stabiliserat genom institutionalisering av professionella värden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?