To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Genus i utbildningen - et… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Genus i utbildningen - ett förändringsprojekt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Report
Authors Eva-Maria Svensson
Ulla Eriksson-Zetterquist
ISBN 1400-4801
Place of publication Göteborg
Publication year 2001
Published at Department of Business Administration, Human Resource Management
Department of Law
Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/3018
Subject categories Business Administration, Gender Studies

Abstract

Under läsåret 1998-1999 genomfördes Genus i utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Utbildningen som finansierats av Utbildningsdepartementet syftade till att medvetandegöra om könets betydelse i undervisningen samt verka för att synliggöra och använda sig av kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens i Handelshögskolans ämnen. Förutom allmänna föreläsningar innehöll utbildningen fyra interna seminarier på varje institution (Företagsekonomi, Juridik, Nationalekonomi, Kulturgeografi, Statistik, Informatik och Ekonomisk historia). Seminarierna behandlade exempelvis ämnesspecifika frågor kring kön, kön i kurslitteratur, övningsuppgifter och cases, seminariekultur samt konkreta möjligheter att förändra undervisningen. I denna artikel beskriver vi utbildningens uppläggning och genomförande. Vi diskuterar och analyserar våra erfarenheter från utbildningen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?