To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Industrifilm som dokument… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Industrifilm som dokument och kommunikationsmedium

Chapter in book
Authors Mats Björkin
Published in Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, red. Pelle Snickars och Cecilia Trenter
Pages 245-258
ISBN 91-44-03239-0
Publisher Studentlitteratur
Publication year 2004
Published at Department of Culture, Aesthetics and Media
Pages 245-258
Language sv
Keywords historiebruk
Subject categories Media and Communications, History and Archaeology, Studies on Film

Abstract

I antologin "Det förflutna som film och vice versa – Om medierade historiebruk" skriver nio historiker och filmvetare om massmedial historieförmedling. Ämnet är i högsta grad aktuellt. Olika former av televisuell iscensättning av det förflutna rör sig alltmer obesvärat mellan historiska fakta och underhållande fiktion. Syftet med antologin är att uppmärksamma och undersöka hur audiovisuella medieringar av det förflutna blivit allt viktigare för vår uppfattning om historia.

Författarna resonerar kring medial representation av det förflutna, filmmediets möjligheter och begränsningar som historisk källa och samtidens medierade historiebruk. Dokumentärer och historiska spelfilmer står i fokus med analyser av till exempel vår tids mest inflytelserike historieförmedlare, Steven Spielberg, och tv-historikerna Häger & Villius. Därtill diskuteras historiska spelfilmer av Sergei Eisenstein, hur historiska platser påverkas och förändras av filmindustrins medieringar samt historiebruk i pornografisk film.

Boken är främst avsedd för studenter som läser utbildningar där film, media, historia och kulturarv ingår.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?