To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Identitet och livsåskådni… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Identitet och livsåskådning

Chapter in book
Authors Ann Frisén
Published in Frisén, A. & Hwang, P. (red). Ungdomar och identitet
Pages 62-79
ISBN 91-2709638-6
Publisher Natur och Kultur
Place of publication Stockholm
Publication year 2006
Published at Department of Psychology
Pages 62-79
Language sv
Keywords Identietet, religion, livsåskådning
Subject categories Psychology

Abstract

Processen som leder till att man kommer fram till en egen självständig syn på filosofiska, religiösa och politiska frågor börjar för de flesta i tonåren men flera forskare betonar att det är först under sen tonår eller de så kallade tidiga vuxenåren, 18-25, som de här frågorna verkligen är i fokus. Det är först under denna period i livet som de flesta formulerar för sig själva något så när koherenta och konsistenta värderingar, en slags ideologi. För att komma fram till en egen livsåskådning behöver man utveckla en värderingsmässig självständighet gentemot vuxna, särskilt sina föräldrar. Det handlar bland annat om att ompröva och ta ställning till de värderingar man vuxit upp med. Denna form av självständighet underlättas bland annat av att ungdomar får en allt bättre förmåga att tänka abstrakt, vilket främjar utvecklingen när det gäller etiska överväganden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?