To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kropp, utseende, sexualit… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kropp, utseende, sexualitet och identitet

Chapter in book
Authors Ann Frisén
Published in Frisén, A. & Hwang, P. (red). Ungdomar och identitet
Pages 19-44
ISBN 91-27- 09638-6
Publisher Stockholm: Natur och Kultur
Publication year 2006
Published at Department of Psychology
Pages 19-44
Language sv
Keywords Kropp, sexualitet, identitet
Subject categories Psychology

Abstract

Fokus i detta kapitel är på identitet, kropp och sexualitet. Bilden som tonar fram är att kropp och sexualitet är centrala inslag i ungdomars liv. Det blir också tydligt att de biologiska, psykologiska och sociala delarna av identiteten inte går att särskilja. Det blir också uppenbart att förändringar inom dessa tre delarna kan leda fram till det Erikson kallar en identitetskris, en vändpunkt när det gäller identiteten. Dessa förändringar kan t ex vara att kroppen utvecklas i och med puberteten, att nya tankar och känslor dyker upp i samband med kärleksrelationer. Kärlek, sexualitet och relationer hör till det mest intima och privata och är grundläggande för hur vi uppfattar oss som individer och är centrala delar i vår identitet. Hur man hanterar kärlek och sexualitet är stora frågor som börjar under ungdomsåren och följer sedan individen genom hela livet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?