To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tillsyn och effektivitet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tillsyn och effektivitet

Book
Authors Vicki Johansson
ISBN 91-89140-43-5
Publisher Boréa bokförlag
Place of publication Umeå
Publication year 2006
Published at School of Public Administration
Language sv
Keywords demokrati, offentlig sektor, tillsyn, styrmedel
Subject categories Public Administration Studies

Abstract

En demokratis legitimitet är beroende av att medborgarna uppfattar att politiska beslut också blir genomförda. Därför använder staten olika styrmedel för att främja, övervaka och kontrollera genomförandet av offentlig politik. Tillsyn är ett sådant styrmedel, som används allt oftare och inom allt fler politikområden. Men är tillsyn ett effektivt styrmedel?

Inspektörer prioriterar ständigt mellan mål, arbetsuppgifter och tillvägagångssätt, vilket innebär att de i hög grad utformar den faktiskt förda politiken. Tillsynens effektivitet är därför nära relaterad till de val som inspektörerna gör. Vilka prioriterings-, följsamhets- och rättsäkerhetsstrategier använder inspektörer? Vilken betydelse får olika strategier för effektiviteten och legitimiteten?

I boken Tillsyn och effektivitet diskuteras dessa frågor utifrån en jämförande fallstudie av två statliga tillsynsmyndigheters inspektionsverksamhet: Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?