To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Användbarhet och genomför… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Användbarhet och genomförbarhet av en strukturerad risk- och skyddsintervju med våldsutövande pappor

Report
Authors Ole Hultmann
Anders Broberg
Ulf Axberg
Maria Eriksson
Clara Iversen
ISBN 978-91-983338-5-5
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2020
Published at Department of Psychology
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/208180
Keywords föräldraförmåga, reflekterande förmåga, riskbedömning, barnavårdsutredning, strukturerad intervju, användbarhet, genomförbarhet
Subject categories Applied Psychology

Abstract

I detta delprojekt har vi undersökt användbarhet och genomförbarhet av en intervju avsedd att användas i socialtjänstens myndighetsutövning med en förälder som är utpekad som våldsutövande. Syftet med projektet var att pröva genomförbarheten av intervjun i barnavårdsutredningar och stödverksamheter. Vi undersöker om intervjufrågorna genererar relevant information om kända riskfaktorer baserade på tidigare forskning (användbarhet). Vi undersökte om en undergrupp av intervjusvaren kan tolkas enligt mentaliseringsteori/reflekterande förmåga som ett mått på föräldraförmåga. Intervjuns mentaliserings-frågor bedöms vara användbara för att bedöma föräldrars mentaliseringsförmåga. Frågorna om genomförbarhet och användbarhet av intervjun inom socialtjänstens myndighetsutövning har inte kunnat besvaras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?