To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Svensk försvarspolitik i … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svensk försvarspolitik i ny terräng

Chapter in book
Authors Joakim Berndtsson
Ulf Bjereld
Karl Ydén
Published in Andersson, Ulrika; Carlander, Anders & Öhberg, Patrik (2020) Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Pages 337-351
ISBN 978-91-89673-47-2
ISSN 0284-4788
Publisher Götebors universitet: SOM-institutet
Place of publication Göteborg
Publication year 2020
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Department of Political Science
School of Global Studies
Pages 337-351
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/177...
Keywords Försvarspolitik, försvarsopinion, Sverige,
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Political Science

Abstract

Våren 2019 präglades den försvarspolitiska debatten av bred partipolitisk enighet om att det svenska försvaret behövde ett kraftigt ekonomiskt tillskott. Men vilken betydelse har den försvarspolitiska debatten för väljarnas uppfattningar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor? Innebar enigheten om höjda försvarsanslag att medborgarnas stöd för mer resurser till försvaret ökade? Och innebar löftet om höjda försvarsanslag också en förstärkning av medborgarnas tillit till försvaret? Resultaten visar att medborgarnas förtroende för försvaret fortsätter att öka. Stödet för att Sverige ska ha ett starkt militärt försvar är stabilt på en hög nivå och det finns ett starkt stöd för beslutet att återinföra värnplikten. Däremot ökar andelen som vill minska försvarsutgifterna något. I Nato-frågan är opinionen fortsatt splittrad och väljarna fortsätter i huvudsak att inta samma ståndpunkt som sina respektive partier. Sammantaget följs den partipolitiska enigheten om försvarsfrågorna av ett relativt starkt väljarstöd för den förda politiken.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?