To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Införandeår för risk-/sky… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Införandeår för risk-/skyddsintervju vid våld i familjen

Report
Authors Maria Eriksson
Ulf Axberg
Anders G Broberg
Ole Hultmann
Karin Röbäck
Clara Iversen
Emma Svensson
ISBN 978-91-983338-6-2
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2020
Published at Department of Psychology
Language sv
Keywords socialtjänst, implementering, barnavårdsutredningar, våld mot barn, riskbedömning, iRiSk
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Under 2019 har dessa intervjuer införts i ordinarie socialtjänst under handledning från forskarteamet bakom modellen, genom ett så kallat införandeår finansierat av Socialstyrelsen. Införandeåret är en fortsättning av tidigare satsningar med särskilt fokus på att höja riskbedömningarnas kvalitet, särskilt inom den sociala barnavården. Syftet med föreliggande projekt var att pröva att införa iRiSk-intervjuerna inom ramen för ordinarie arbete i socialtjänsten, inom barnavårdsutredningar avseende barn som varit utsatta för våld, direkt och/eller bevittnat mellan barnets föräldrar. I syftet ingick att samla erfarenheter av införandet av betydelse för det fortsatta arbetet med att introducera iRiSk risk och skyddsintervjuer i ordinarie socialtjänst.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?