To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Avantgarde utan auktorite… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Avantgarde utan auktoritet – miljöaktivism i en lågstadieklass

Journal article
Authors Margaretha Häggström
Published in Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
Volume 14
Issue 1
Pages 1-22
ISSN 1504-9922
Publication year 2020
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 1-22
Language sv
Links dx.doi.org/10.5617/adno.7936
Keywords estetiska naturmöten, affektivt lärande, transformativt lärande, miljöperspektiv, desorienterande dilemman
Subject categories Didactics, Learning, Pedagogical Work

Abstract

Denna artikel undersöker elevers handlingar efter möten med så kallade desorienterande dilemman i undervisning som förlagts till skogsmiljö. Artikeln bygger på en studie genomförd i den svenska grundskolans årskurs 2, där en lärarstudent, tillsammans med sin handledare, planerat och genomfört en Storyline, med syfte att låta eleverna skapa relationer till träd och därigenom att motverka växtblindhet. Det empiriska underlaget består av fältanteckningar från deltagande observation och transkriptioner från videoinspelningar och från en intervju med lärarstudenten. Materialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys mot bakgrund av affektivt och transformativt lärande. Resultatet visar att när eleverna i studien gavs frihet att utforska skogsmiljön på egen hand, öppnades möjligheter till estetiska erfarenheter och till möten med desorienterande dilemman. Affektivt och transformativt lärande kan vara en pedagogisk utgångspunkt som kan leda till elevens förändrade självbild och förändrat sätt att betrakta världen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?