To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Trender av sjukskrivning … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård- och omsorgsorganisationer

Journal issue
Authors Andrea Eriksson
Lotta Dellve
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 97
Issue 1
Pages 1-4
ISSN 0037-833X
Publication year 2020
Published at Department of Sociology and Work Science
Centre for Global Human Resource Management
Pages 1-4
Language en
Links https://socialmedicinsktidskrift.se...
Keywords sjukskrivning; personalomsättning; vård; omsorg
Subject categories Work Sciences

Abstract

Det finns flera skäl till att det är angeläget med ett temanummer om trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorg. Dels finns ett allmänt intresse att minska ohälsotalen och oönskad personalomsättning i denna sektor. Dels finns metodologiska utmaningar att mäta och följa sjukfrånvaro och personalomsättning över tid. Temanumret bidrar med kunskap om faktorer, förhållanden och strategier som kan påverka utvecklingstrender samt ger en inblick i olika sätt att mäta sjukskrivning och personalomsättning. Därmed tror vi att temanumret kan vara angeläget både för praktiker och forskare.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?