To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Betydelsen av arbetsresur… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta.

Journal article
Authors Andrea Eriksson
Göran Jutengren
Lotta Dellve
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 97
Issue 1
Pages 134-146
ISSN 0037-833X
Publication year 2020
Published at Department of Sociology and Work Science
Centre for Global Human Resource Management
Pages 134-146
Language sv
Links https://socialmedicinsktidskrift.se...
Keywords undersköterskor, sjuksköterskor, arbetskrav, arbetsresurser, intention att sluta, utmattning, arbetstillfredsställelse
Subject categories Work Sciences

Abstract

Det har i tidigare forskning framhållits att det är viktigt att angripa arbetsplatsfaktorer inklusive arbetskrav och arbetsresurser för att skapa en hållbar arbetsmiljö inom sjukvården. Syftet var att undersöka vilka arbetskrav respektive arbetsresurser som har störst betydelse för undersköterskors respektive sjuksköterskors intention att sluta samt om det finns gemensamma faktorer som också förklarar arbetstillfredsställelse och utmattning. En longitudinell enkätstudie med undersköterskor och sjuksköterskor vid fem svenska sjukhus genomfördes. Resultaten visade att det fanns samband mellan de flesta inkluderade arbetsresurserna och arbetskraven och undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta, på tvärsnittsnivå. Prospektiva analyser visade samband mellan kvantitativa krav för undersköterskors intention att sluta även efter kontroll för kön och yrkeserfarenhet. För sjuksköterskor hade särskilt erkänsla, betydelse för intention att sluta, och även för deras arbetstillfredsställelse och utmattning. Kortare yrkeserfarenhet predicerade sjuksköterskors intention att sluta samt både undersköterskors och sjuksköterskors utmattning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?