To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Effekter av ledarprogram … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning.

Journal article
Authors Andrea Eriksson
Lotta Dellve
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 97
Issue 1
Pages 78-91
ISSN 0037-833X
Publication year 2020
Published at Department of Sociology and Work Science
Centre for Global Human Resource Management
Pages 78-91
Language sv
Links https://socialmedicinsktidskrift.se...
Keywords Ledarskapsintervention, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, utmattning, hälso- och sjukvården.
Subject categories Work Sciences

Abstract

Hälso- och sjukvården är den bransch i Sverige med högst sjukfrånvaro. Ledarskap kan ses som en nyckelfaktor i ett proaktivt arbete för att främja friskare medarbetare. Syftet med studien var att analysera hur förändrade ledarstrategier till följd av ledarprogrammet på olika sätt bidrog till sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning. Studien bygger på uppföljande analyser av ett ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap som genomfördes vid 17 vårdarbetsplatser. Här redovisas resultat från analys av medarbetares skattade frånvaro och utmattning genom deras svar på enkäter. Resultaten visade att förändringar i specifika ledarstrategier hade samband med förändrade nivåer av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning. Sambanden var dock svaga med begränsade effekter på skattade sjukfrånvaromönster och utmattning. Av betydelse hade mer aktivt chefsarbete med förbättringar genom ledarprogrammet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?